Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Cuộc Thi "Nhà Đầu Tư Thành Công"

Alpari thưởng cho những người thành công

Ngoài việc kiếm thu nhập từ đầu tư, bạn còn có thể nhận giải thưởng 500 USD! Hãy tham gia cuộc thi "Nhà Đầu Tư Thành Công" và đạt thu nhập tối đa trong một tháng trên tài khoản của bạn.

Đầu tư

Quy định cuộc thi

Nhận 500 USD

Nhận 500 USD

Một vòng diễn ra trong 1 tháng. Hàng tuần Alpari cập nhật tên 3 thí sinh xuất sắc nhất trên diễn đàn (Tiếng Nga). Nhà đầu tư đạt thu nhập lớn nhất theo kết quả cuộc thi sẽ giành giải thưởng 500 USD vào tài khoản tạm thời.

Những Người Chiến Thắng Cuộc Thi "Nhà Đầu Tư Thành Công" Gần Đây

Quy định cuộc thi

  • Đăng ký myAlpari.
  • Tạo tài khoản đầu tư và nạp từ 500 USD / 500 EUR.

Lưu ý:

  1. Trước khi gửi yêu cầu, hãy tìm hiểu chi tiết "Quy định cuộc thi". Xin lưu ý rằng, tài khoản đầu tư trong đó có vốn của nhà quản lý sẽ không thể tham gia cuộc thi.
  2. Thu nhập nhận được trong quá khứ không đảm bảo thu nhập trong tương lai.
Quay lên trên