Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Những người chiến thắng cuộc thi

Cuộc thi nhà phân tích có thể giúp bạn khám phá tài năng của mình cũng như cơ hội hợp tác với Alpari. Ai đó đã tận dụng được cơ hội của mình! Thông tin chi tiết về cuộc thi bạn có thể tìm thấy tại trang chủ của chúng tôi.

Những người chiến thắng vòng thứ hai muơi bảy (19/12/2016 - 01/01/2017)

Gleb Kabanov

Hạng 1

Gleb Kabanov

100 USD

Yuri Vishnevetskii

Hạng 2

Yuri Vishnevetskii

90 USD

Anna Osmakova

Hạng 3

Anna Osmakova

80 USD

Muhammad Syofri Ardiyanto

Hạng 4

Muhammad Syofri Ardiyanto

70 USD

Những người chiến thắng vòng thứ hai muơi sáu (05/12/2016 - 18/12/2016)

Gleb Kabanov

Hạng 1

Gleb Kabanov

100 USD

Yuri Vishnevetskii

Hạng 2

Yuri Vishnevetskii

90 USD

Egor Tkachenko

Hạng 3

Egor Tkachenko

80 USD

Lina Koltyga

Hạng 4

Lina Koltyga

70 USD

Anna Osmakova

Hạng 5

Anna Osmakova

60 USD

Những người chiến thắng vòng thứ hai muơi năm (21/11/2016 - 04/12/2016)

Yuri Vishnevetskii

Hạng 1

Yuri Vishnevetskii

100 USD

Lina Koltyga

Hạng 2

Lina Koltyga

90 USD

Egor Tkachenko

Hạng 3

Egor Tkachenko

80 USD

Anna Osmakova

Hạng 4

Anna Osmakova

70 USD

Những người chiến thắng vòng thứ hai muơi tư (07/11/2016 - 20/11/2016)

Yuri Vishnevetskii

Hạng 1

Yuri Vishnevetskii

100 USD

Gleb Kabanov

Hạng 2

Gleb Kabanov

90 USD

Lina Koltyga

Hạng 3

Lina Koltyga

80 USD

Anna Osmakova

Hạng 4

Anna Osmakova

70 USD

Egor Tkachenko

Hạng 5

Egor Tkachenko

60 USD

Những người chiến thắng vòng thứ hai muơi ba (24/10/2016 - 06/11/2016)

Yuri Vishnevetskii

Hạng 1

Yuri Vishnevetskii

100 USD

Gleb Kabanov

Hạng 2

Gleb Kabanov

90 USD

Egor Sidorov

Hạng 3

Egor Sidorov

80 USD

Dmitry Troshin

Hạng 4

Dmitry Troshin

70 USD

Lina Koltyga

Hạng 5

Lina Koltyga

60 USD

Những người chiến thắng vòng thứ hai muơi hai (10/10/2016 - 23/10/2016)

Yuri Vishnevetskii

Hạng 1

Yuri Vishnevetskii

100 USD

Gleb Kabanov

Hạng 2

Gleb Kabanov

90 USD

Lina Koltyga

Hạng 3

Lina Koltyga

80 USD

Anton Mochalov

Hạng 4

Anton Mochalov

70 USD

Ahmed Fouad Mustafa

Hạng 5

Ahmed Fouad Mustafa

60 USD

Những người chiến thắng vòng thứ hai muơi mốt (26/09/2016 - 09/10/2016)

Yuri Vishnevetskii

Hạng 1

Yuri Vishnevetskii

100 USD

Gleb Kabanov

Hạng 2

Gleb Kabanov

90 USD

Egor Sidorov

Hạng 3

Egor Sidorov

80 USD

Valeriy Panin

Hạng 4

Valeriy Panin

70 USD

Vladimir Kryuchko

Hạng 5

Vladimir Kryuchko

30 USD

Ahmed Fouad Mustafa

Hạng 5

Ahmed Fouad Mustafa

30 USD

Những người chiến thắng vòng thứ hai muơi (12/09/2016 - 25/09/2016)

Yuri Vishnevetskii

Hạng 1

Yuri Vishnevetskii

100 USD

Stanislav Astakhov

Hạng 2

Stanislav Astakhov

90 USD

Ahmed Fouad Mustafa

Hạng 3

Ahmed Fouad Mustafa

80 USD

Vladimir Kryuchko

Hạng 4

Vladimir Kryuchko

70 USD

Những người chiến thắng vòng thứ mười chín (29/08/2016 - 11/09/2016)

Yuri Vishnevetskii

Hạng 1

Yuri Vishnevetskii

100 USD

Ahmed Fouad Mustafa

Hạng 2

Ahmed Fouad Mustafa

90 USD

Những người chiến thắng vòng thứ mười tám (15/08/2016 - 28/08/2016)

Yuri Vishnevetskii

Hạng 1

Yuri Vishnevetskii

100 USD

Những người chiến thắng vòng thứ mười bảy (01/08/2016 - 14/08/2016)

Yuri Vishnevetskii

Hạng 1

Yuri Vishnevetskii

100 USD

Những người chiến thắng vòng thứ mười sáu (18/07/2016 - 31/07/2016)

Yuri Vishnevetskii

Hạng 1

Yuri Vishnevetskii

100 USD

Valery Teplinskii

Hạng 2

Valery Teplinskii

90 USD

Valeriy Panin

Hạng 3

Valeriy Panin

80 USD

Ahmed Fouad Mustafa

Hạng 4

Ahmed Fouad Mustafa

70 USD

Những người chiến thắng vòng thứ mười năm (04/07/2016 - 17/07/2016)

Yuri Vishnevetskii

Hạng 1

Yuri Vishnevetskii

100 USD

Alexander Raspopov

Hạng 2

Alexander Raspopov

90 USD

Valery Teplinskii

Hạng 3

Valery Teplinskii

80 USD

Những người chiến thắng vòng thứ mười bốn (20/06/2016 - 03/07/2016)

Yuri Vishnevetskii

Hạng 1

Yuri Vishnevetskii

100 USD

Valeriy Panin

Hạng 2

Valeriy Panin

90 USD

Dmitriy Korotkevich

Hạng 3

Dmitriy Korotkevich

80 USD

Những người chiến thắng vòng thứ mười ba (06/06/2016 - 19/06/2016)

Nikolay Ludanov

Hạng 1

Nikolay Ludanov

100 USD

Yuri Vishnevetskii

Hạng 2

Yuri Vishnevetskii

90 USD

Valeriy Panin

Hạng 3

Valeriy Panin

80 USD

Những người chiến thắng vòng thứ mười hai (23/05/2016 - 05/06/2016)

Nikolay Ludanov

Hạng 1

Nikolay Ludanov

100 USD

Oleg Naumenko

Hạng 2

Oleg Naumenko

90 USD

Yuri Vishnevetskii

Hạng 3

Yuri Vishnevetskii

80 USD

Những người chiến thắng vòng thứ mười một (09/05/2016 - 22/05/2016)

Gleb Kabanov

Hạng 1

Gleb Kabanov

100 USD

Oleg Naumenko

Hạng 2

Oleg Naumenko

90 USD

Nikolay Ludanov

Hạng 3

Nikolay Ludanov

80 USD

Những người chiến thắng vòng thứ mười (25/04/2016 - 08/05/2016)

Gleb Kabanov

Hạng 1

Gleb Kabanov

100 USD

Oleg Naumenko

Hạng 2

Oleg Naumenko

90 USD

Sergey Makarov

Hạng 3

Sergey Makarov

80 USD

Alexander Kotlyarov

Hạng 4

Alexander Kotlyarov

70 USD

Vin Coco

Hạng 5

Vin Coco

60 USD

Những người chiến thắng vòng thứ chín (11/04/2016 - 24/04/2016)

Nikolay Ludanov

Hạng 1

Nikolay Ludanov

100 USD

Oleg Naumenko

Hạng 2

Oleg Naumenko

90 USD

Sergey Makarov

Hạng 3

Sergey Makarov

80 USD

Alexander Raspopov

Hạng 4

Alexander Raspopov

70 USD

Vladimir Kyakhrenov

Hạng 5

Vladimir Kyakhrenov

60 USD

Những người chiến thắng vòng thứ tám (28/03/2016 - 10/04/2016)

Nikolay Ludanov

Hạng 1

Nikolay Ludanov

100 USD

Egor Sidorov

Hạng 2

Egor Sidorov

90 USD

Anna Kozyreva

Hạng 3

Anna Kozyreva

80 USD

Tatiana Golotrina

Hạng 4

Tatiana Golotrina

70 USD

Alexander Marchenko

Hạng 5

Alexander Marchenko

60 USD

Những người chiến thắng vòng thứ bảy (14/03/2016 - 27/03/2016)

Oleg Naumenko

Hạng 1

Oleg Naumenko

100 USD

Nikolay Ludanov

Hạng 2

Nikolay Ludanov

90 USD

Vladimir Kryuchko

Hạng 3

Vladimir Kryuchko

80 USD

Những người chiến thắng vòng thứ sáu (29/02/2016 - 13/03/2016)

Oleg Naumenko

Hạng 1

Oleg Naumenko

100 USD

Nikolay Ludanov

Hạng 2

Nikolay Ludanov

90 USD

Anna Kozyreva

Hạng 3

Anna Kozyreva

80 USD

Siavash Yafteh

Hạng 4

Siavash Yafteh

70 USD

Vladimir Kryuchko

Hạng 5

Vladimir Kryuchko

60 USD

Những người chiến thắng vòng thứ năm (15/02/2016 - 28/02/2016)

Alexander Kotlyarov

Hạng 1

Alexander Kotlyarov

100 USD

Nikolay Ludanov

Hạng 2

Nikolay Ludanov

90 USD

Dmitriy Korotkevich

Hạng 3

Dmitriy Korotkevich

80 USD

Oleg Naumenko

Hạng 4

Oleg Naumenko

70 USD

Anna Kozyreva

Hạng 5

Anna Kozyreva

60 USD

Những người chiến thắng vòng thứ tư (01/02/2016 - 14/02/2016)

Nikolay Ludanov

Hạng 1

Nikolay Ludanov

100 USD

Anna Kozyreva

Hạng 2

Anna Kozyreva

90 USD

Vladimir Kryuchko

Hạng 3

Vladimir Kryuchko

80 USD

Oleg Naumenko

Hạng 4

Oleg Naumenko

70 USD

Siavash Yafteh

Hạng 5

Siavash Yafteh

60 USD

Những người chiến thắng vòng thứ ba (18/01/2016 - 31/01/2016)

Nikolay Ludanov

Hạng 1

Nikolay Ludanov

100 USD

Oleg Naumenko

Hạng 2

Oleg Naumenko

90 USD

Dmitriy Korotkevich

Hạng 3

Dmitriy Korotkevich

80 USD

Alexey Larionov

Hạng 4

Alexey Larionov

70 USD

Siavash Yafteh

Hạng 5

Siavash Yafteh

60 USD

Những người chiến thắng vòng thứ hai (21/12/2015 - 17/01/2016)

Nikolay Ludanov

Hạng 1

Nikolay Ludanov

100 USD

Pavel Shipanov

Hạng 2

Pavel Shipanov

90 USD

Oleg Naumenko

Hạng 3

Oleg Naumenko

80 USD

Vladimir Kryuchko

Hạng 4

Vladimir Kryuchko

70 USD

Anna Kozyreva

Hạng 5

Anna Kozyreva

60 USD

Những người chiến thắng vòng thứ nhất (21/12/2015 - 17/01/2016)

Yuriy Papshev

Hạng 1

Yuriy Papshev

100 USD

Alexey Larionov

Hạng 2

Alexey Larionov

90 USD

Vladimir Kryuchko

Hạng 3

Vladimir Kryuchko

80 USD

Anna Kozyreva

Hạng 4

Anna Kozyreva

70 USD

Anton Golovatiy

Hạng 5

Anton Golovatiy

30 USD

Mikhail Kachura

Hạng 5

Mikhail Kachura

30 USD

Quay lên trên