Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Tin tức công ty

tháng 7 23, 2018

Kết quả vòng 56 cuộc thi "Vua Của Ngọn Đồi"

Đã đến lúc chúc mừng những người giành chiến thắng vòng thi vừa qua cuộc thi "Vua Của Ngọn Đồi"!

Danh mục: Cuộc Thi

Kết quả vòng 8 cuộc thi "Trader Wars"

Đã đến lúc chúc mừng những người giành chiến thắng vòng thi vừa qua cuộc thi "Trader Wars"!

Danh mục: Cuộc Thi

Hãy nạp tiền vào tài khoản Alpari bằng bitcoin

Tại Alpari đã xuất hiện phương thức nạp tiền mới – đồng tiền ảo. Sẽ không mất phí hoa hồng khi nạp tiền bằng bitcoin tại Alpari.

Danh mục: Thanh toán

tháng 7 17, 2018

Kết quả vòng 2 cuộc thi Thực Tế Ảo

Đã đến lúc chúc mừng những người giành chiến thắng vòng thi vừa qua cuộc thi Thực Tế Ảo!

Danh mục: Cuộc Thi

tháng 7 16, 2018

Kết quả vòng 220 cuộc thi "Công Thức FX"

Đã đến lúc chúc mừng những người giành chiến thắng vòng thi vừa qua cuộc thi "Công Thức FX!

Danh mục: Cuộc Thi

tháng 7 11, 2018

Một số thay đổi trong các văn bản pháp quy

Kể từ ngày 13/07/2018, tại Điều khoản kinh doanh cho các tài khoản STANDARD và NANO, Điều khoản kinh doanh cho các tài khoản PRO.ECN.MT4 và Điều khoản kinh doanh cho các tài khoản ECN sẽ có một số thay đổi.

Danh mục: Vấn đề pháp lý

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Tuần
28
29
30
31
1
2
3
5
4
5
6
7
8
9
10
6
11
12
13
14
15
16
17
7
18
19
20
21
22
23
24
8
25
26
27
28
1
2
3
9
4
5
6
7
8
9
10
10

Tin tức lưu trữ

Quay lên trên