Tin tức công ty tại danh mục "Vấn đề pháp lý"

lọc

14 January

18:20
Kể từ ngày 16/01/2019, tại Điều khoản dịch vụ Tài khoản PAMM, Phụ lục Điều khoản dịch vụ Tài khoản PAMM: Dịch vụ Danh Mục PAMM sẽ có một số thay đổi.

01 December

14:03
Kể từ ngày 01/12/2018 sẽ có một số thay đổi tại các văn bản pháp lý.

31 October

12:03
Kể từ 31/10/2018 trong điều khoản chương trình Alpari Hoàn Tiền sẽ có một số thay đổi tại mục 3.5, bổ sung thêm mục 7.4.1.

24 September

17:10
Kể từ ngày 27/08/2018 tại Hợp đồng khách hàng và Điều khoản dịch vụ Binary Trader sẽ có một số thay đổi.

13 July

14:35
Kể từ ngày 13/07/2018, tại Điều khoản kinh doanh cho các tài khoản STANDARD và NANO, Điều khoản kinh doanh cho các tài khoản PRO.ECN.MT4 và Điều khoản kinh doanh cho các tài khoản ECN sẽ có một số thay đổi.

28 May

18:31
Công ty Alpari Europe IBS AS, trực thuộc tập đoàn tài chính quốc tế Alpari vào ngày 24/10/2017 đã nhận được giấy phép môi giới đầu tư. Quyết định này đã được Ủy ban về thị trường tài chính nước cộng hòa Latvia xem xét từ ngày 29/12/2016. Giấy phép giúp cho Alpari có thể cung cấp các dịch vụ trên lãnh thổ Latvia, trong đó cho phép tiếp nhận và phục vụ các khách hàng đến từ quốc gia khác. Trong tương lai, Alpari dự kiến sẽ mở thêm hoạt động tại các quốc gia khác thuộc EU.

25 May

12:36
Lưu ý! Một số thay đổi trong Chính sách bảo mật

02 April

14:12
Vào ngày 02/04/2018 sẽ có một số thay đổi trong Điều khoản dịch vụ BinaryTrader.

19 March

12:47
Vào ngày 14/03/2018, sẽ có một số thay đổi trên Điều khoản dịch vụ Tài khoản PAMM và Phụ lục Điều khoản dịch vụ Tài khoản PAMM: Dịch vụ Danh Mục PAMM.

19 February

10:29
Kể từ 19/02/2018, Điều khoản kinh doanh cho Tài Khoản STANDARD và NANO sẽ có một số thay đổi tại các mục 6.1.
xem thêm