• Giao dịch Forex
  • Đầu tư
  • Chương trình tri ân khách hàng
  • Ưu đãi và các cuộc thi
  • Phân tích
  • Nên bắt đầu từ đâu
  • Về chúng tôi

Tin tức công ty tại danh mục "Vấn đề pháp lý"

Những thay đổi đối với tài liệu pháp lý của chúng tôi

Vào ngày 04/07/2022, những thay đổi trong Thỏa thuận Khách hàng sẽ có hiệu lực. Chúng tôi cũng sẽ thông báo sự xuất hiện của một tài liệu mới, thỏa thuận NASDAQ.

27 tháng 6 2022 12:57
Thay đổi trong Điều khoản dịch vụ Tài khoản PAMM

Các sửa đổi sẽ được thực hiện đối với Quy định về Tài khoản PAMM vào ngày 24/02/2021.

9 tháng 2 2021 13:15
Thay đổi trong Điều khoản dịch vụ Tài khoản PAMM

Vào ngày 14/09/2020 sẽ có một số thay đổi trên Điều khoản dịch vụ Tài khoản PAMM. Điều khoản 1.8 sẽ được bổ sung liên quan đến xếp hạng của các nhà đầu tư tài khoản PAMM.

11 tháng 9 2020 17:11
Một số thay đổi trong điều khoản chương trình Alpari Hoàn Tiền

Vào ngày 17 tháng 8 năm 2020, các quy tắc Hoàn tiền của Alpari sẽ được sửa đổi thành các đoạn. 4.3. và 9.3, làm rõ các điều khoản của chương trình.

14 tháng 8 2020 15:10
Một số thay đổi trong điều khoản chương trình Alpari Hoàn Tiền

Vào ngày 2 tháng 7 năm 2020, các quy tắc Alpari Cashback sẽ được sửa đổi liên quan đến việc cải thiện các điều kiện của chương trình khách hàng thân thiết.

30 tháng 6 2020 18:25
Thay đổi đối với các tài liệu pháp lý

Vào ngày 20/01/2020, một số thay đổi sẽ được thực hiện đối với “Thỏa thuận Khách hàng”, "Điều khoản Kinh doanh cho Tài khoản TIÊU CHUẨN và NANO" và “Điều khoản Kinh doanh cho Tài khoản ECN và PRO.ECN” của chúng tôi.

13 tháng 1 2020 11:11
Một số thay đổi trong các văn bản pháp lý

Kể từ ngày 16/01/2019, tại Điều khoản dịch vụ Tài khoản PAMM, Phụ lục Điều khoản dịch vụ Tài khoản PAMM: Dịch vụ Danh Mục PAMM sẽ có một số thay đổi.

14 tháng 1 2019 18:20
Một số thay đổi trong các văn bản pháp lý

Kể từ ngày 01/12/2018 sẽ có một số thay đổi tại các văn bản pháp lý.

1 tháng 12 2018 14:03
Một số thay đổi trong điều khoản chương trình Alpari Hoàn Tiền

Kể từ 31/10/2018 trong điều khoản chương trình Alpari Hoàn Tiền sẽ có một số thay đổi tại mục 3.5, bổ sung thêm mục 7.4.1.

31 tháng 10 2018 12:03
Một số thay đổi trong Hợp đồng khách hàng và Điều khoản dịch vụ Binary Trader

Kể từ ngày 27/08/2018 tại Hợp đồng khách hàng và Điều khoản dịch vụ Binary Trader sẽ có một số thay đổi.

24 tháng 9 2018 17:10

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.