Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Thay đổi điều khoản đầu tư vào Tài khoản PAMM và Danh Mục PAMM

Thời điểm cập nhật: tháng 3 1, 2018

Kính Gửi Quý Khách,

Xin vui lòng lưu ý rằng, kể từ 05/03, số tiền đầu tư vào Tài khoản PAMM sẽ có một số thay đổi.

Số tiền đầu tư tối thiểu và số tiền tối thiểu cần có trong tài khoản đầu tư là: 50 USD / 50 EUR / 50 GLD.

Mức tiền nạp tối thiểu tiếp theo, cũng như mức tối thiểu có thể khai trong yêu cầu vẫn sẽ được giữ nguyên: 10 USD / 10 EUR / 10 GLD.

Quá trình thay đổi cũng liên quan đến mức đề xuất đầu tiên của nhà quản lý. Tất cả các mức đầu tư được giới hạn dưới 50 USD (hoặc tương đương bằng ngoại tệ khác) sẽ được hợp nhất và thiết lập duy nhất một mức giới hạn đầu tư: 50 USD. Phần trăm thù lao được thiết lập tại mức này sẽ phù hợp với phần trăm tối thiểu được thiết lập tại mức đã được hợp nhất.

Ngoài ra, kể từ 05/03, nhằm tối ưu hóa hiệu suất của rollover khi xử lý yêu cầu nạp tiền, yêu cầu nạp tiền vào Tài khoản PAMM và Danh Mục PAMM sẽ được xử lý tại mỗi rollover, kể cả tại rollover đóng, bao gồm cả ngưỡng được thiết lập trong kế hoạch xử lý yêu cầu của nhà quản lý.

Yêu cầu rút tiền và thanh toán thù lao sẽ được xử lý phù hợp với kế hoạch xử lý yêu cầu.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chuyên gia của chúng tôi theo chat trực tuyến, email info@alpari.com, Skype (chỉ có thể thực hiện cuộc gọi) hoặc qua số điện thoại: +44 8449 869559.

Trân Trọng,
Alpari

Danh mục: Đầu Tư

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Tuần
26
27
28
1
2
3
4
9
5
6
7
8
9
10
11
10
12
13
14
15
16
17
18
11
19
20
21
22
23
24
25
12
26
27
28
29
30
31
1
13
2
3
4
5
6
7
8
14

Tin tức lưu trữ

Quay lên trên