Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Thay đổi trong “Điều khoản trên hoạt động phi giao dịch”

Thời điểm cập nhật: tháng 1 17, 2018

Kính Gửi Quý Khách,

Vào ngày 22/01/2018, “Điều khoản trên hoạt động phi giao dịch” sẽ thay đổi mục 5.2.8 và 6.8.

Các phần còn lại của tài liệu không có sự thay đổi nào.

Phiên bản mới nhất của tài liệu này bạn có thể xem trên trang chủ của chúng tôi.

Trân Trọng,
Alpari

Danh mục: Vấn đề pháp lý

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Tuần
1
2
3
4
5
6
7
1
8
9
10
11
12
13
14
2
15
16
17
18
19
20
21
3
22
23
24
25
26
27
28
4
29
30
31
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
6

Tin tức lưu trữ

Quay lên trên