Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Một số thay đổi trong các văn bản pháp quy

Thời điểm cập nhật: tháng 9 15, 2017

Kính Gửi Quý Khách,

Kể từ 18/09/2017, Điều khoản kinh doanh cho Tài Khoản STANDARD và NANO, Điều khoản kinh doanh cho Tài Khoản ECN, Điều khoản kinh doanh cho Tài Khoản PRO.ECN.MT4 sẽ có một số thay đổi.

Bổ sung thêm điều 9.10, 9.11, 10.38, thay đổi điều 6.3, 9.8, 10.36, 10.37, 11.1, xóa các điều 3.10, 4.10, 4.11, 5.5, 5.15, 5.21 trên Điều khoản kinh doanh cho tài khoản STANDARD và NANO. Ngoài ra, điều 9.17 cũng được chuyển thành 9.9.

Bổ sung thêm điều 9.10, 9.11, thay đổi điều 5.27, 6.4, 6.7, 9.8, 10.2, xóa các điều 3.6, 4.6, 4.7, 5.5, 5.14, 5.20 trên Điều khoản kinh doanh cho tài khoản ECN. Ngoài ra, điều 9.17 cũng được chuyển thành 9.9.

Bổ sung điều 8.9, 8.10, 8.11, xóa điều 4.6, 4.7, 5.5, 5.12, 5.17, 8.17, thay đổi điều 5.25, 6.7, 8.8, 9.2 trên Điều khoản kinh doanh cho Tài Khoản PRO.ECN.MT4.

Các phần còn lại sẽ không thay đổi.

Bạn có thể xem các văn bản đã cập nhật trên trang chủ của chúng tôi theo liên kết sau:

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chuyên gia của chúng tôi theo chat trực tuyến, email info@alpari.com hoặc qua số điện thoại: +44 8449 869559.

Trân Trọng,
Alpari

Danh mục: Vấn đề pháp lý

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Tuần
28
29
30
31
1
2
3
35
4
5
6
7
8
9
10
36
11
12
13
14
15
16
17
37
18
19
20
21
22
23
24
38
25
26
27
28
29
30
1
39
2
3
4
5
6
7
8
40

Tin tức lưu trữ

Quay lên trên