Changes to The Rules of the Alpari Cashback Program

Changes to The Rules of the Alpari Cashback Program

Dear clients,

On the 14th of August, 2017, some changes will be made to our regulatory document “The Rules of the Alpari Casback Program”.

Changes will be made to clauses 2.2, 4.2, 5.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.5, 5.6, 5.9.1, 6.2.1, 7.5, 7.6, 8.5, 9.2, and 9.3. Clause 4.1 will be deleted. All other parts of the document will remain unchanged.

You can see the new version of the document on our website.

If you have any questions, please don’t hesitate to contact one of our specialists via our online chat service, by email at [email protected] or by telephone on +44 8449 869559.

Best regards,
Alpari

Cổ điển luôn theo xu hướng
Hãy lựa chọn chất lượng và độ tin cậy khi làm việc trên thị trường Forex. Tài khoản cổ điển standard.mt4 được tạo ra cho sự thành công của bạn!
Mở tài khoản

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.