Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Thay đổi trong điều khoản Alpari Hoàn Tiền

Thời điểm cập nhật: tháng 5 15, 2017

Kính Gửi Quý Khách,

Kể từ ngày 16/05/2017, các mục 4.2 và 7.5 điều khoản chương trình tri ân khách hàng Alpari Hoàn Tiền sẽ có một số thay đổi. Các phần còn lại của điều khoản sẽ không có sự thay đổi nào.

Bạn có thể xem phiên bản mới tại đây.

Trân Trọng,
Alpari

Danh mục: Vấn đề pháp lý

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Tuần
1
2
3
4
5
6
7
18
8
9
10
11
12
13
14
19
15
16
17
18
19
20
21
20
22
23
24
25
26
27
28
21
29
30
31
1
2
3
4
22
5
6
7
8
9
10
11
23

Tin tức lưu trữ

Quay lên trên