Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Thay đổi trong Phụ lục Điều khoản kinh doanh cho tài khoản PRO.ECN.MT4 “Điều khoản dịch vụ xử lý cài đặt và thực hiện các lệnh của khách hàng”

Thời điểm cập nhật: tháng 4 14, 2017

Kính Gửi Quý Khách,

Kể từ ngày 17/04/2017, tên gọi của tài liệu pháp lý Phụ lục Điều khoản kinh doanh cho tài khoản PRO.ECN.MT4 “Dịch vụ xử lý cài đặt và thực hiện các lệnh của khách hàng” sẽ được đổi thành "Điều khoản dịch vụ xử lý cài đặt và thực hiện các lệnh của khách hàng trên tài khoản ecn.mt4 và pro.ecn.mt4".

Ngoài ra, mục 1.1 cũng sẽ có một số thay đổi.

Các phần còn lại của điều khoản sẽ được giữ nguyên.

Bạn có thể xem phiên bản mới theo liên kết sau.

Trân Trọng,
Alpari

Danh mục: Điều khoản giao dịch

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Tuần
27
28
29
30
31
1
2
13
3
4
5
6
7
8
9
14
10
11
12
13
14
15
16
15
17
18
19
20
21
22
23
16
24
25
26
27
28
29
30
17
1
2
3
4
5
6
7
18

Tin tức lưu trữ

Quay lên trên