Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Thiết lập giao dịch trên MetaTrader 4 trên tất cả tài khoản ECN

Thời điểm cập nhật: tháng 4 13, 2017

Kính Gửi Quý Khách,

Kể từ bây giờ bạn có thể thiết lập phương pháp xử lý lệnh trên bấy kỳ tài khoản ECN nào. Điều đó sẽ giúp cho các giao dịch của bạn đạt hiệu quả cao hơn. Xin nhắc lại rằng, trước đây chức năng này chỉ có thể thực hiện được trên tài khoản pro.ecn.mt4. Bây giờ bạn có thể kiểm soát các lệnh giới hạn, các lệnh dừng và lệnh thị trường trên tài khoản ecn.mt4 và pamm.ecn.mt4. Ngoài ra, khi giao dịch trên các tài khoản này bạn cũng sẽ không mất phí hoa hồng.

Có 7 chức năng khác nhau, tại đó bạn có thể thiết lập sao cho phù hợp với chiến lược giao dịch của mình.

Thông tin chi tiết về các loại thiết lập và cách sử dụng có trên trang chủ của chúng tôi.

Bạn có thể kích hoạt thiết lập đối với tài khoản ECN trong myAlpari trên tài khoản tương ứng tại mục “Tổng quan tài khoản”.

Trân Trọng,
Alpari

Danh mục: Các dịch vụ mới

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Tuần
27
28
29
30
31
1
2
13
3
4
5
6
7
8
9
14
10
11
12
13
14
15
16
15
17
18
19
20
21
22
23
16
24
25
26
27
28
29
30
17
1
2
3
4
5
6
7
18

Tin tức lưu trữ

Quay lên trên