Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Một số thay đổi trong các văn bản pháp quy

Thời điểm cập nhật: tháng 3 22, 2017

Kính Gửi Quý Khách,

Kể từ 23/03/2017, Hợp đồng khách hàng, Hợp đồng khách hàng Alpari Belize, Điều khoản trên hoạt động phi giao dịch sẽ có một số thay đổi sau:

  • Bổ sung điều 5.6 vào Hợp đồng khách hàng.
  • Bổ sung điều 5.6 vào Hợp đồng khách hàng Alpari Belize.
  • Bổ sung thêm mục 5.2.2 vào Điều khoản trên hoạt động phi giao dịch.

Các phần còn lại sẽ không thay đổi.

Bạn có thể xem các văn bản đã cập nhật trên trang chủ của chúng tôi:

Trân Trọng,
Alpari

Danh mục: Vấn đề pháp lý

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Tuần
27
28
1
2
3
4
5
9
6
7
8
9
10
11
12
10
13
14
15
16
17
18
19
11
20
21
22
23
24
25
26
12
27
28
29
30
31
1
2
13
3
4
5
6
7
8
9
14

Tin tức lưu trữ

Quay lên trên