Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Thay Đổi Trong Chuyển Khoản Ngân Hàng Bằng USD Ngày 10/10/2016

Thời điểm cập nhật: tháng 10 5, 2016

Kính Gửi Quý Khách,

Liên quan đến ngày Colombo tại Mỹ, vào ngày 10/10/2016 việc chuyển khoản ngân hàng bằng USD sẽ không thể thực hiện được. Ngày 11/10/2016 mọi hoạt động sẽ trở lại bình thường.

Xin vui lòng lưu ý thông tin này nếu bạn có kế hoạch thực hiện chuyển tiền. Mọi thông tin về các phương pháp nạp và rút tiền có trên trang chủ của chúng tôi.

Trân Trọng,
Alpari

Danh mục: Thanh toán

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Tuần
26
27
28
29
30
1
2
39
3
4
5
6
7
8
9
40
10
11
12
13
14
15
16
41
17
18
19
20
21
22
23
42
24
25
26
27
28
29
30
43
31
1
2
3
4
5
6
44

Tin tức lưu trữ

Quay lên trên