Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Thay Đổi Trong “Nguyên tắc điện thoại”

Thời điểm cập nhật: tháng 9 9, 2016

Kính Gửi Quý Khách,

Kể từ 13/09/2016, mục 1.2 trong “Nguyên tắc điện thoại” sẽ có một số thay đổi.

Phần còn lại của tài liệu không thay đổi.

Bạn có thể xem phiên bản mới của tài liệu tại đây.

Trân Trọng,
Alpari

Danh mục: Vấn đề pháp lý, Khác

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Tuần
29
30
31
1
2
3
4
35
5
6
7
8
9
10
11
36
12
13
14
15
16
17
18
37
19
20
21
22
23
24
25
38
26
27
28
29
30
1
2
39
3
4
5
6
7
8
9
40

Tin tức lưu trữ

Quay lên trên