Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Từ 05/09: Thay Đổi Điều Khoản Dịch Vụ Đầu Tư

Thời điểm cập nhật: tháng 9 2, 2016

Kính Gửi Quý Khách,

Xin lưu ý rằng kể từ 05/09/2016, sẽ có một số thay đổi đối với dịch vụ Tài khoản PAMM và Danh mục PAMM.

Vốn tối thiểu để nhà quản lý vào được bảng xếp hạng Tài khoản PAMM:

 • Giá trị hiện tại: 3,000 USD / 2,000 EUR / 2,000 GLD.
 • Giá trị mới: 3,000 USD / 3,000 EUR / 3,000 GLD.

Vốn cố định không thể rút của nhà quản lý để lọt vào bảng xếp hạng Tài khoản PAMM:

 • Giá trị hiện tại: 1,000 USD / 800 EUR / 800 GLD.
 • Giá trị mới: 1,000 USD / 1,000 EUR / 1,000 GLD.

Vốn tối thiểu để tạo Danh Mục PAMM:

 • Giá trị hiện tại:

  • Đối với Danh mục PAMM mở: 1,000 USD / 800 EUR / 800 GLD.
 • Giá trị mới:

  • Đối với Danh mục PAMM mở: 1,000 USD / 1,000 EUR / 1,000 GLD.

Mức vốn tối đa của Tài khoản PAMM mở cùng đòn bẩy lớn hơn 1:100:1

 • Giá trị hiện tại: 100,000 USD / 70,000 EUR / 70,000 GLD.
 • Giá trị mới: 100,000 USD / 100,000 EUR / 100,000 GLD.

Vui lòng xem xét thông tin này để có kế hoạch đầu tư hợp lý.

Trân Trọng,
Alpari

Lưu ý:

 1. Theo điều khoản mục 2.5 Điều khoản tài khoản PAMM, nếu tài sản Tài khoản PAMM mở đạt đến mức đã định trước, nhà quản lý sẽ phải giảm đòn bẩy trong myAlpari.

 

Danh mục: Điều khoản giao dịch, Khác

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Tuần
29
30
31
1
2
3
4
35
5
6
7
8
9
10
11
36
12
13
14
15
16
17
18
37
19
20
21
22
23
24
25
38
26
27
28
29
30
1
2
39
3
4
5
6
7
8
9
40

Tin tức lưu trữ

Quay lên trên