Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Sửa Đổi Quy Định Về Phụ lục Điều Khoản Tài Khoản PAMM

Thời điểm cập nhật: tháng 8 31, 2016

Kính Gửi Quý Khách,

Kể từ 01/09/2016, Phụ lục điều khoản tài khoản PAMM sẽ có một số thay đổi sau:

  • Bổ sung phần 14;
  • Thay đổi nội dung phần 13;
  • Thay đổi nội dung các mục 1.5, 1.7, 2.6, 2.7, 3.4, 3.6, 9.3, 15.1;
  • Bổ sung mục 9.6;
  • Sẽ xóa các mục 1.8, 1.9, 2.3, 15.3.

Bạn có thể làm quen với phiên bản cập nhật tại đây.

Trân Trọng,
Alpari

Danh mục: Vấn đề pháp lý

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Tuần
1
2
3
4
5
6
7
31
8
9
10
11
12
13
14
32
15
16
17
18
19
20
21
33
22
23
24
25
26
27
28
34
29
30
31
1
2
3
4
35
5
6
7
8
9
10
11
36

Tin tức lưu trữ

Quay lên trên