Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Phiên Bản Cập Nhật Phần Mềm Giao Dịch BinaryTrader!

Thời điểm cập nhật: tháng 8 1, 2016

Kính Gửi Quý Khách,

Chúng tôi xin giới thiệu với bạn phiên bản cập nhật của phần mềm giao dịch BinaryTrader. Bây giờ bạn có thể chọn nhiều loại đồ thị khác nhau: đường, thanh, nến. Ngoài ra, chúng tôi cũng cải thiện tốc độ làm việc trên phần mềm giao dịch.

Hãy bắt đầu giao dịch Quyền Chọn Nhị Phân ngay bây giờ để có thể đánh giá phiên bản cập nhật của phần mềm giao dịch BinaryTrader!

Trân Trọng,
Alpari

Danh mục: Điều khoản giao dịch, Các dịch vụ mới

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Tuần
1
2
3
4
5
6
7
31
8
9
10
11
12
13
14
32
15
16
17
18
19
20
21
33
22
23
24
25
26
27
28
34
29
30
31
1
2
3
4
35
5
6
7
8
9
10
11
36

Tin tức lưu trữ

Quay lên trên