Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Vòng mới của Top Nhà Quản Lý Danh Mục Alpari bắt đầu

Thời điểm cập nhật: tháng 4 4, 2016

Kính gửi Quý Khách,

Vòng tiếp theo của cuộc thi Top Nhà Quản Lý Danh Mục Alpari bắt đầu vào ngày 04/04. rong cuộc thi này, bạn có thể kiếm tiền không chỉ bằng cách đầu tư vào các Tài Khoản PAMM, mà còn có thể thi đấu để đạt giải thưởng 1,000 USD!

Vòng này sẽ diễn ra từ 03/04 đến 30/06/2016. Người chiến thắng sẽ là nhà quản lý có danh mục đầu tư bao gồm các Tài Khoản PAMM với tỷ lệ thu nhập trên rủi ro tốt nhất trong thời gian cuộc thi.

Bạn có thể gửi hồ sơ tham dự từ phần Danh Mục PAMM của tôi trong myAlpari. Để làm điều đó bạn cần có một Danh Mục PAMM bao gồm ít nhất 3 Tài Khoản PAMM và có số tiền không rút ít nhất là 1,000 USD / 800 EUR / 800 GLD.

Nếu bạn vẫn chưa có danh mục PAMM, hãy tạo một danh mục với sự hỗ trợ từ phần Xây Dựng Danh Mục, hãy đăng ký cuộc thi và chiến đấu để chiến thắng.

Trân Trọng,
Alpari

Danh mục: Cuộc Thi

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Tuần
28
29
30
31
1
2
3
13
4
5
6
7
8
9
10
14
11
12
13
14
15
16
17
15
18
19
20
21
22
23
24
16
25
26
27
28
29
30
1
17
2
3
4
5
6
7
8
18

Tin tức lưu trữ

Quay lên trên