Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Thay Đổi về Chuyển Khoản Ngân Hàng bằng Euro vào ngày 25 và 28/03/2016

Thời điểm cập nhật: tháng 3 22, 2016

Kính gửi Quý Khách,

Vì lý do ngày Lễ Phục Sinh, chuyển khoản ngân hàng bằng EUR vào ngày 25 và 28/03/2016 không thể thực hiện. Vào ngày 28/03, mọi chuyển khoản qua Ameriabank sẽ không thể thực hiện Mọi chuyển khoản sẽ trở lại bình thường vào ngày 29/03/2016.

Vui lòng lưu ý thông tin này khi thực hiện bất kỳ chuyển khoản nào. Bạn có thể tìm hiểu thêm cách thức nạp rút tiền trên website của chúng tôi.

Trân Trọng,
Alpari

Danh mục: Thanh toán

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Tuần
29
1
2
3
4
5
6
9
7
8
9
10
11
12
13
10
14
15
16
17
18
19
20
11
21
22
23
24
25
26
27
12
28
29
30
31
1
2
3
13
4
5
6
7
8
9
10
14

Tin tức lưu trữ

Quay lên trên