Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Các thay đổi về Điều Khoản Kinh Doanh cho Tài Khoản Standard và Nano

Thời điểm cập nhật: tháng 3 14, 2016

Kính Gửi Quý Nhà Đầu Tư,

Vào ngày 17/03/2016, các thay đổi sau về Điều Khoản Kinh Doanh cho Tài Khoản Standard và Nano sẽ có hiệu lực như sau:

  • Điều chỉnh các điều khoản: 1.1, 1.3, 2.2, 2.7, 2.8, 2.11.1, 2.12, 2.13, 2.16, 2.21, 2.23, 2.24, 3.6, 3.11, 3.12, 3.13, 4.5, 5.1, 5.11, 5.12, 5.24, 5.28, 5.29, 6.1, 7.1, 7.2, 8.2, 8.17, 9.10, 9.11, 9.12, 9.36 và 10.1.
  • Bổ sung vào điều khoản 6.7.
  • Xóa điều khoản 8.18 và 8.19.

Các điều khoản còn lại sẽ không thay đổi.

Bạn có thể xem tài liệu cập nhật qua đường link này.

Trân Trọng,
Alpari

Danh mục: Điều khoản giao dịch, Vấn đề pháp lý

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Tuần
29
1
2
3
4
5
6
9
7
8
9
10
11
12
13
10
14
15
16
17
18
19
20
11
21
22
23
24
25
26
27
12
28
29
30
31
1
2
3
13
4
5
6
7
8
9
10
14

Tin tức lưu trữ

Quay lên trên