Các thay đổi về Điều Khoản Kinh Doanh cho Tài Khoản Standard và Nano

Kính Gửi Quý Nhà Đầu Tư,

Vào ngày 17/03/2016, các thay đổi sau về Điều Khoản Kinh Doanh cho Tài Khoản Standard và Nano sẽ có hiệu lực như sau:

  • Điều chỉnh các điều khoản: 1.1, 1.3, 2.2, 2.7, 2.8, 2.11.1, 2.12, 2.13, 2.16, 2.21, 2.23, 2.24, 3.6, 3.11, 3.12, 3.13, 4.5, 5.1, 5.11, 5.12, 5.24, 5.28, 5.29, 6.1, 7.1, 7.2, 8.2, 8.17, 9.10, 9.11, 9.12, 9.36 và 10.1.
  • Bổ sung vào điều khoản 6.7.
  • Xóa điều khoản 8.18 và 8.19.

Các điều khoản còn lại sẽ không thay đổi.

Bạn có thể xem tài liệu cập nhật qua đường link này.

Trân Trọng,
Alpari

Cổ điển luôn theo xu hướng
Hãy lựa chọn chất lượng và độ tin cậy khi làm việc trên thị trường Forex. Tài khoản cổ điển standard.mt4 được tạo ra cho sự thành công của bạn!
Mở tài khoản

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.