Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Điều chỉnh cổ tức trên CFD

Thời điểm cập nhật: tháng 3 15, 2019

Quý khách hàng thân mến,

Vui lòng lưu ý rằng kể từ ngày 18/3/2019, Alpari sẽ bắt đầu áp dụng điều chỉnh cổ tức khi các vị thế cho CFD trên chỉ số tiếp tục được mở vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức.

Vui lòng lưu ý rằng ngày giao dịch không hưởng cổ tức của cổ phiếu đề cập đến thời điểm thanh toán cổ tức trên cổ phiếu cụ thể đó. Vì chỉ số chứng khoán bao gồm nhiều cổ phiếu, mỗi lần một trong số các cổ phiếu mà nó bao gồm có một ngày giao dịch không hưởng cổ tức, thì chính chỉ số đó cũng vậy.

Như vậy, khi khách hàng có vị thế mở cho CFD trên chỉ số vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, họ sẽ bị tính phí hoặc trả số tiền cổ tức.

Cụ thể hơn, nếu khách hàng có vị thế mua, tài khoản của họ sẽ được ghi có với số tiền cổ tức cố định, trong khi nếu khách hàng có vị thế bán, số tiền cổ tức sẽ được ghi nợ từ tài khoản của họ.

Công thức tính toán điều chỉnh cổ tức như sau:

Số tiền cổ tức (USD) * Quy mô hợp đồng * Khối lượng theo lô (của chỉ số)

Việc điều chỉnh sẽ được thực hiện theo khối lượng ròng của các vị thế mở cho CFD vào cuối mỗi ngày.

Ngoài ra, vui lòng lưu ý rằng theo điều khoản 16.1, điều khoản phụ (b) trong Thỏa thuận Khách hàng - "Khách hàng thừa nhận rằng Công ty sẽ có quyền sửa đổi giá trị cổ tức như được quy định trong Điều khoản Hợp đồng mà không cần thông báo trước cho Khách hàng".

Ngoài ra, vui lòng lưu ý rằng số tiền cổ tức không được xác định theo quyết định riêng của Alpari vì nó cũng phụ thuộc vào chi phí cổ tức của các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi.

Do đó, số tiền cổ tức là tạm thời và có thể thay đổi tùy thuộc vào bất kỳ điều chỉnh nào được thực hiện bởi các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chuyên gia của chúng tôi theo chat trực tuyến, email info@alpari.com, Skype (chỉ có thể thực hiện cuộc gọi) hoặc qua số điện thoại: +44 8449 869559.

Trân Trọng,
Alpari

Danh mục: Khác

Vui lòng lưu ý rằng kể từ ngày 18/3/2019, Alpari sẽ bắt đầu áp dụng điều chỉnh cổ tức khi các vị thế cho CFD trên chỉ số tiếp tục được mở vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức.

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Tuần
25
26
27
28
1
2
3
9
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
11
18
19
20
21
22
23
24
12
25
26
27
28
29
30
31
13
1
2
3
4
5
6
7
14

Tin tức lưu trữ

Quay lên trên