Thông tin liên lạc

+1 (784) 430-3918 (chỉ trò chuyện)

+1 (784) 430-3918 (chỉ trò chuyện)

Các bộ phận và phòng ban

Hỗ trợ khách hàng

Thanh toán

Tổng đài viên

  • Xử lý lệnh qua điện thoại.
  • 24 giờ một ngày, Thứ 2 - Thứ 6
  • +44 8449 869559 (ext. 5)

Khiếu nại

  • Tất cả khiếu nại được gửi qua myAlpari.
  • 6:00 - 15:00 GMT, Thứ 2 - Thứ 6

Chương trình đối tác

  • 6:30 - 15:30 GMT, Thứ 2 - Thứ 6
  • +44 8449 869559 (ext. 4)
  • ib@alpari.com

Bộ phận PR

Bộ phận nhân sự (HR)

Alpari trên mạng xã hội