Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Thông tin liên lạc

Nhân viên của Alpari luôn cố gắng trả lời mọi câu hỏi mà bạn đặt ra về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Thời gian hiển thị dưới dạng GMT.

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ kỹ thuật

Tư vấn về thanh toán và xử lý yêu cầu

 • Xử lý yêu cầu: 6:00–15:00 GMT, T2–T6
  Tư vấn khách hàng: 6:00–17:00 GMT, T2–T6
 • +44 8449 869559 (ext. 2)
 • payments at alpari dot com

Tư vấn viên

Thực hiện lệnh bằng điện thoại

 • 24 giờ một ngày, T2-T6
 • +44 8449 869559 (ext. 5)

Tiếp nhận lệnh giao dịch qua điện thoại chỉ được thực hiện bằng tiếng Anh.

Bộ phận đầu tư

Tư vấn các sản phẩm đầu tư Alpari

 • 6:00–19:00 GMT, T2–T6
 • +44 8449 869559 (ext. 3)
 • invest at alpari dot ru
  Gửi tài liệu của bạn đến Alpari Limited: PO BOX 1510, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Bộ phận khiếu nại

Giải quyết khiếu nại và tranh chấp

 • T2-T6, từ 06:00 đến 15:00 (GMT)

Tất cả các khiếu nại được thực hiện thông qua myAlpari.

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC

Bộ phận PR

Bộ phận nhân sự (HR)

Vui lòng lưu ý:

 1. Bạn chỉ có thể gọi điện nếu muốn liên lạc với chuyên viên Alpari qua skype. Vui lòng lưu ý rằng bạn không thể chat với các chuyên gia của chúng tôi qua Skype. Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi bằng chat, hãy sử dụng phần mềm chat trực tuyến của chúng tôi.
Quay lên trên