Thông tin liên lạc

+1 (784) 430-3918 (chỉ trò chuyện)

+1 (784) 430-3918 (chỉ trò chuyện)

Các bộ phận và phòng ban

Hỗ trợ khách hàng

Thanh toán

Tổng đài viên

  • Xử lý lệnh qua điện thoại.
  • 24 giờ một ngày, Thứ 2 - Thứ 6
  • +44 8449 869559 (ext. 5)

Khiếu nại

  • Tất cả khiếu nại được gửi qua myAlpari.
  • 6:00 - 15:00 GMT, Thứ 2 - Thứ 6

Chương trình đối tác

Bộ phận PR

Bộ phận nhân sự (HR)

Alpari trên mạng xã hội

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.