Kỷ niệm 19 năm thành lập!

ZigZag

ZigZag

Zig-Zag là chỉ báo phân tích kỹ thuật, thường được sử dụng để phân tích biến động của giá trên đồ thị nhằm phát hiện những thay đổi đáng kể trên xu hướng. Zig-Zag không dùng để dự đoán sự thay đổi giá trong tương lai. Công cụ này giúp nhà giao dịch tự nối các đỉnh quan trọng trên đồ thị. Nhờ chỉ báo Zig-Zag, các nhà giao dịch có thể xác định được sóng Elliott.

ZigZag

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên