Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Zcash

Zcash

Zcash - đồng tiền ảo cho phép thực hiện các giao dịch ẩn danh: Người gửi, người nhận và số tiền giao dịch sẽ được ẩn trên blockchain. Khi đó, các đơn vị tiền tệ sẽ không chứa bất kỳ lịch sử nào, quá trình kiểm tra các khối giao dịch được thực hiện mà không cần giải mã các thông tin. Mã các đồng tiền ảo sẽ ở trạng thái mở.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên