Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Yen

Yen

Yen - Yên. Là đồng tiền quốc gia của Nhật Bản. Yên Nhật là một trong những đồng tiền cơ bản trên thế giới. Không ngạc nhiên khi Yên là một trong những đồng tiền quan trọng nhất của các nhà giao dịch Forex. Mã quốc tế - JPY. Yên được ban hành vào năm 1871 với mục đích để thay đổi quy chế tiền tệ phức tạp bởi vì khi đó tại Nhật Bản tồn tại cùng một lúc vàng và tiền giấy. JPY trở thành đơn vị tiền tệ quốc tế vào năm 1953.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên