• Giao dịch Forex
  • Đầu tư
  • Chương trình tri ân khách hàng
  • Ưu đãi và các cuộc thi
  • Phân tích
  • Nên bắt đầu từ đâu
  • Về chúng tôi

Yen

Yen

Yen - Yên. Là đồng tiền quốc gia của Nhật Bản. Yên Nhật là một trong những đồng tiền cơ bản trên thế giới. Không ngạc nhiên khi Yên là một trong những đồng tiền quan trọng nhất của các nhà giao dịch Forex. Mã quốc tế - JPY. Yên được ban hành vào năm 1871 với mục đích để thay đổi quy chế tiền tệ phức tạp bởi vì khi đó tại Nhật Bản tồn tại cùng một lúc vàng và tiền giấy. JPY trở thành đơn vị tiền tệ quốc tế vào năm 1953.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.