Kỷ niệm 19 năm thành lập!

WTO (World Trade Organization)

WTO (World Trade Organization)

WTO (World Trade Organization) - Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Được thành lập từ năm 1994 để điều chỉnh các quy định thương mại quốc tế và mối quan hệ giữa các quốc gia thuộc thành viên của WTO. Ngày nay, hơn 150 quốc gia là thành viên của WTO, cố gắng hoạt động theo nguyên tắc: bình đẳng, minh bạch, nhân nhượng lẫn nhau, tuân thủ các nghĩa vụ và hỗ trợ các hạn chế.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên