WTO (World Trade Organization)

WTO (World Trade Organization)

WTO (World Trade Organization) - Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Được thành lập từ năm 1994 để điều chỉnh các quy định thương mại quốc tế và mối quan hệ giữa các quốc gia thuộc thành viên của WTO. Ngày nay, hơn 150 quốc gia là thành viên của WTO, cố gắng hoạt động theo nguyên tắc: bình đẳng, minh bạch, nhân nhượng lẫn nhau, tuân thủ các nghĩa vụ và hỗ trợ các hạn chế.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.