Warrant

Warrant

Warrant - Chứng quyền. Là một giấy chứng nhận cho phép mua một gói cổ phiếu theo giá trị danh nghĩa cho đến khi chúng được phát hành ra thị trường. Nó có thể là một phụ lục mang đến cho người nắm giữ quyền ưu đãi bổ sung sau một thời gian nhất định.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.