Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Warrant

Warrant

Warrant - Chứng quyền. Là một giấy chứng nhận cho phép mua một gói cổ phiếu theo giá trị danh nghĩa cho đến khi chúng được phát hành ra thị trường. Nó có thể là một phụ lục mang đến cho người nắm giữ quyền ưu đãi bổ sung sau một thời gian nhất định.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên