Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Volatility

Volatility

Volatility - Biến động. Phạm vi biến động giá của một công cụ tài chính - là một trong những chỉ số quan trọng nhất tạo nên sự hấp dẫn của công cụ trong giao dịch. Biến động này phản ánh mức độ rủi ro khi làm việc với một công cụ bởi vì chỉ số này càng lớn, phạm vi thay đổi trong tỷ giá ngoại tệ trong một thời gian nhất định càng cao.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên