Volatility

Volatility

Volatility - Biến động. Phạm vi biến động giá của một công cụ tài chính - là một trong những chỉ số quan trọng nhất tạo nên sự hấp dẫn của công cụ trong giao dịch. Biến động này phản ánh mức độ rủi ro khi làm việc với một công cụ bởi vì chỉ số này càng lớn, phạm vi thay đổi trong tỷ giá ngoại tệ trong một thời gian nhất định càng cao.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.