Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Variable Margin

Variable Margin - Ký quỹ thả nổi. Là thông số dùng để xác định lợi nhuận hoặc thua lỗ của một lệnh mở (đang mở vào thời điểm hiện tại). Số tài sản thế chấp bằng tiền mặt trong suốt thời gian đặt lệnh, sẽ thay đổi (tăng / giảm) dựa trên kích thước ký quỹ thả nổi. Ký quỹ dương hoặc âm - phụ thuộc vào dự đoán của nhà giao dịch. Trong trường hợp quyền chọn bán, ký quỹ thả nổi (variable margin) là sự khác biệt giữa giá bán của cặp tiền tệ và giá vào thời điểm thực hiện lệnh (giá hiện tại). Đối với quyền chọn mua - là sự khác biệt giữa giá hiện tại và mức giá vào thời điểm mua cặp tiền tệ.

Ký quỹ thả nổi (variable margin) được cộng vào tài khoản (hoặc bị trừ khỏi tài khoản) khi phiên giao dịch kết thúc. Như vậy, kích thước ký quỹ sẽ trùng với kết quả của lệnh nếu quyền chọn được mở trong vòng một phiên. Trong trường hợp khác, ký quỹ thả nổi (variable margin) sẽ được cộng vào mỗi ngày giao dịch và kích thước ký quỹ cuối cùng không trùng với kết quả của lệnh.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên