Unprofitable Option

Unprofitable Option - Quyền chọn không có lợi nhuận. Là thuật ngữ được sử dụng trong giao dịch Quyền Chọn Nhị Phân. Unprofitable Option là hợp đồng, tại đó giá tài sản vào thời điểm đáo hạn nằm ở khu vực không có lợi cho nhà giao dịch, khác với giá tài sản vào thời điểm mua quyền chọn.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.