Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Unprofitable Option

Unprofitable Option - Quyền chọn không có lợi nhuận. Là thuật ngữ được sử dụng trong giao dịch Quyền Chọn Nhị Phân. Unprofitable Option là hợp đồng, tại đó giá tài sản vào thời điểm đáo hạn nằm ở khu vực không có lợi cho nhà giao dịch, khác với giá tài sản vào thời điểm mua quyền chọn.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên