Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Unprofitable and Non-Loss-Making Option

Unprofitable and Non-Loss-Making Option - Quyền chọn không có lợi nhuận và thua lỗ. Thuật ngữ này được sử dụng trong giao dịch Quyền Chọn Nhị Phân, biểu thị cùng một lúc thời điểm và trạng thái của lệnh khi giá thực tế của tài sản cơ sở ngang với giá tài sản vào thời điểm mua quyền chọn. Unprofitable and Non-Loss-Making Option có nghĩa rằng khi quyền chọn đáo hạn, nhà giao dịch không bị thua lỗ nhưng cũng không đạt được lợi nhuận.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên