Unprofitable and Non-Loss-Making Option

Unprofitable and Non-Loss-Making Option - Quyền chọn không có lợi nhuận và thua lỗ. Thuật ngữ này được sử dụng trong giao dịch Quyền Chọn Nhị Phân, biểu thị cùng một lúc thời điểm và trạng thái của lệnh khi giá thực tế của tài sản cơ sở ngang với giá tài sản vào thời điểm mua quyền chọn. Unprofitable and Non-Loss-Making Option có nghĩa rằng khi quyền chọn đáo hạn, nhà giao dịch không bị thua lỗ nhưng cũng không đạt được lợi nhuận.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.