Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Unemployment Rate

Unemployment Rate

Unemployment Rate - Tỷ lệ thất nghiệp. Một trong những chỉ số kinh tế vĩ mô, cho thấy tỷ lệ phần trăm của số lượng người không có việc làm trên tổng số lượng lao động.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên