• Giao dịch Forex
  • Đầu tư
  • Chương trình tri ân khách hàng
  • Ưu đãi và các cuộc thi
  • Phân tích
  • Nên bắt đầu từ đâu
  • Về chúng tôi

Unemployment Rate

Unemployment Rate

Unemployment Rate - Tỷ lệ thất nghiệp. Một trong những chỉ số kinh tế vĩ mô, cho thấy tỷ lệ phần trăm của số lượng người không có việc làm trên tổng số lượng lao động.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.