Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Trend

Trend

Là xu hướng di chuyển giá trên Forex. Xu hướng di chuyển được xem xét trong phân tích kỹ thuật. Có các xu hướng sau: Xu hướng thị trường gấu (thị trường suy giảm) và xu hướng thị trường bò (thị trường phục hồi). Khi đang nằm trong thị trường gấu - nên mở quyền chọn bán.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên