Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Transaction

Transaction

Transaction - Lệnh. Là các giao dịch với tài sản tài chính (cặp tiền tệ, cổ phiếu và v.v.) trên thị trường tài chính hoặc thị trường ngoại hối. Ví dụ, mua hoặc bán cổ phiếu.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên