Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Touch option

Touch option

Touch Option - là một loại Quyền Chọn Nhị Phân do nhà môi giới cung cấp. Lựa chọn quyền chọn Touch, nhà giao dịch cần xác định mức giá sẽ chạm trong trường hợp giá tăng hoặc giảm. Nếu dự đoán đúng, sau khi đáo hạn, nhà giao dịch sẽ nhận được lợi nhuận.

Touch option

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên