• Giao dịch Forex
  • Đầu tư
  • Chương trình tri ân khách hàng
  • Ưu đãi và các cuộc thi
  • Phân tích
  • Nên bắt đầu từ đâu
  • Về chúng tôi

Ticker

Ticker

Là số duy nhất tại phần mềm giao dịch đối với mỗi lệnh, cho phép xác định thứ tự của một lệnh chờ hoặc một quyền chọn đã được mở. Có thể xem sticker (số thứ tự lệnh) đối với mỗi giao dịch tại lịch sử giao dịch.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.