Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Tick

Tick

Đơn vị báo giá duy nhất của tài sản tài chính (tiền tệ, cổ phiếu và v.v.) được cung cấp bởi hệ thống thông tin. Nói cách khác, Tick trên phần mềm giao dịch là sự thay đổi hoặc chuyển động của báo giá theo một hướng nhất định. Mức thay đổi tối thiểu: 1 pip.

Tick

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên