Tick

Tick

Đơn vị báo giá duy nhất của tài sản tài chính (tiền tệ, cổ phiếu và v.v.) được cung cấp bởi hệ thống thông tin. Nói cách khác, Tick trên phần mềm giao dịch là sự thay đổi hoặc chuyển động của báo giá theo một hướng nhất định. Mức thay đổi tối thiểu: 1 pip.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.