Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Tic-Tac-Toe

Tic-Tac-Toe - Đây là một đồ thị giá bất thường trên phần mềm giao dịch, không tính thời gian và hiển thị các thay đổi đáng kể về giá. Tic-tac-toe là một trong những đồ thị đầu tiên được sáng tạo vào những năm 1920. Vào thời điểm đó đồ thị này được dựng bằng tay. Hiện nay rất ít nhà giao dịch sử dụng đồ thị này nhằm tìm kiếm các phương pháp phân tích mới. Xu hướng tăng giá được đánh dấu X, xu hướng giảm giá được đánh dấu O (không bao gồm yếu tố thời gian). Nếu thị trường đang ở xu hướng tăng trưởng trên đồ thị sẽ xuất hiện các dấu X, không quan trọng là bao nhiêu thời gian sẽ trôi qua. Đồ thị Tic-Tac-Toe giúp nhà giao dịch phát hiện các mức biến động giá đáng kể, không cần chú ý đến những thay đổi giá quá nhỏ. Đồ thị này phù hợp với các nhà giao dịch sử dụng chiến lược phân tích dài hạn.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên