Tic-Tac-Toe

Tic-Tac-Toe - Đây là một đồ thị giá bất thường trên phần mềm giao dịch, không tính thời gian và hiển thị các thay đổi đáng kể về giá. Tic-tac-toe là một trong những đồ thị đầu tiên được sáng tạo vào những năm 1920. Vào thời điểm đó đồ thị này được dựng bằng tay. Hiện nay rất ít nhà giao dịch sử dụng đồ thị này nhằm tìm kiếm các phương pháp phân tích mới. Xu hướng tăng giá được đánh dấu X, xu hướng giảm giá được đánh dấu O (không bao gồm yếu tố thời gian). Nếu thị trường đang ở xu hướng tăng trưởng trên đồ thị sẽ xuất hiện các dấu X, không quan trọng là bao nhiêu thời gian sẽ trôi qua. Đồ thị Tic-Tac-Toe giúp nhà giao dịch phát hiện các mức biến động giá đáng kể, không cần chú ý đến những thay đổi giá quá nhỏ. Đồ thị này phù hợp với các nhà giao dịch sử dụng chiến lược phân tích dài hạn.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.