Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Technical analysis

Technical analysis

Technical Analysis - Phân tích kỹ thuât là phương pháp khá phổ biến dùng để dự đoán xu hướng di chuyển giá của tài sản trên thị trường ngoại hối. Phân tích kỹ thuật dựa trên niềm tin rằng sự thay đổi của giá đã từng diễn ra trong quá khứ và chắc chắn sẽ lặp lại. Xác nhận quy luật đã diễn ra trước đó về xu hướng trên thị trường, kết hợp với phân tích đồ thị giá sẽ giúp nhà giao dịch xác định được các mô hình. Các mô hình này sẽ là tín hiệu chuyển động của giá theo một xu hướng nhất định.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên