Technical analysis

Technical analysis

Technical Analysis - Phân tích kỹ thuât là phương pháp khá phổ biến dùng để dự đoán xu hướng di chuyển giá của tài sản trên thị trường ngoại hối. Phân tích kỹ thuật dựa trên niềm tin rằng sự thay đổi của giá đã từng diễn ra trong quá khứ và chắc chắn sẽ lặp lại. Xác nhận quy luật đã diễn ra trước đó về xu hướng trên thị trường, kết hợp với phân tích đồ thị giá sẽ giúp nhà giao dịch xác định được các mô hình. Các mô hình này sẽ là tín hiệu chuyển động của giá theo một xu hướng nhất định.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.