Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Take Profit

Take Profit

Take Profit - Chốt lời. Là một yêu cầu thương mại cho phép bạn cố định lợi nhuận khi giá đạt đến một mức nhất định. Lệnh này giúp giảm thiểu rủi ro cho các nhà giao dịch. Nếu nhà giao dịch mở lệnh "Take Profit" đối với một công cụ giao dịch thì sau khi giá đạt đến mức đã thiết lập trước đó, lệnh sẽ tự động đóng lại. Tại lệnh đã mở, "Take Profit" có thể được thiết lập bất kỳ lúc nào.

Take Profit

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên