Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Tail

Tail - Đuôi. Là thuật ngữ chuyên môn của các nhà giao dịch, có nghĩa là một bóng phía dưới hoặc bấc, nói cách khác là khoảng cách trên đồ thị nến Nhật Bản giữa mức giá cao nhất khi mở hoặc đóng và mức giá thấp nhất trong giai đoạn giao dịch. Bóng dài dùng để thể hiện hoạt động giao dịch khá tích cực, theo đó giá thường rời khá xa khỏi mức giá mở / đóng. Bóng ngắn dùng để chứng minh việc giá rời không quá xa. Đuôi (Tail) giúp xác định ai thống trị thị trường vào thời điểm nhất định - những người bán hay những người mua.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên