Tail

Tail - Đuôi. Là thuật ngữ chuyên môn của các nhà giao dịch, có nghĩa là một bóng phía dưới hoặc bấc, nói cách khác là khoảng cách trên đồ thị nến Nhật Bản giữa mức giá cao nhất khi mở hoặc đóng và mức giá thấp nhất trong giai đoạn giao dịch. Bóng dài dùng để thể hiện hoạt động giao dịch khá tích cực, theo đó giá thường rời khá xa khỏi mức giá mở / đóng. Bóng ngắn dùng để chứng minh việc giá rời không quá xa. Đuôi (Tail) giúp xác định ai thống trị thị trường vào thời điểm nhất định - những người bán hay những người mua.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.