Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Swaption

Swaption

hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn chênh lệch để xác định trước chênh lệch lãi suất (swap). Swaption cho phép ký kết hợp đồng chênh lệch lãi suất tại một thời điểm nhất định.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên