Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Swap

Swap

Swap - Phí swap âm. Là sự khác biệt giữa lãi suất tín dụng trên các ngoại tệ tham gia vào giao dịch. Được cộng hoặc trừ từ tài khoản giao dịch khi các quyền chọn mở được giữ qua đêm.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên