Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Straddle

Straddle

Là tình huống khi mua hoặc bán một số lượng tương đương quyền chọn CallPut dựa trên các điều khoản tương tự nhau.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên