• Giao dịch Forex
  • Đầu tư
  • Chương trình tri ân khách hàng
  • Ưu đãi và các cuộc thi
  • Phân tích
  • Nên bắt đầu từ đâu
  • Về chúng tôi

Stock

Stock

Stock - Cổ phiếu. Loại cổ phiếu được công bố bởi các công ty cổ phần. Người nắm cổ phiếu này có quyền được nhận một phần doanh thu của công ty. Ngoài ra, các cổ đông có quyền yêu cầu một phần tài sản của công ty nếu công ty đó bị phá sản. Cổ phiếu được chia thành cổ phiếu thông thường và cổ phiếu ưu đãi. Những ai đang sở hữu cổ phiếu phổ thông không chỉ nhận được lợi nhuận mà còn tham gia vào việc quản lý công ty. Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi không thể tác động đến quyết định của các cổ đông trong cuộc họp nhưng họ sẽ nhận được phần trăm lợi nhuận cao.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.