Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Stagflation

Stagflation là thuật ngữ được hình thành dựa trên sự kết hợp giữa "stagnation " và "inflation", nhằm biểu thị sự suy giảm của các quy trình cơ bản trong nền kinh tế (giảm cầu, giảm hoạt động kinh doanh, giảm sản xuất và v.v.) cùng với sự gia tăng của tỷ lệ lạm phát. Stagflation không phải là một trạng thái đặc trưng đối với nền kinh tế thị trường và không phổ biến. Thông thường, Stagflation được kích hoạt bởi một số nguyên nhân bên ngoài hoặc các cuộc khủng hoảng, chứ không phải là do hành động của chính quyền tại quốc gia đó.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên