Stagflation

Stagflation là thuật ngữ được hình thành dựa trên sự kết hợp giữa "stagnation " và "inflation", nhằm biểu thị sự suy giảm của các quy trình cơ bản trong nền kinh tế (giảm cầu, giảm hoạt động kinh doanh, giảm sản xuất và v.v.) cùng với sự gia tăng của tỷ lệ lạm phát. Stagflation không phải là một trạng thái đặc trưng đối với nền kinh tế thị trường và không phổ biến. Thông thường, Stagflation được kích hoạt bởi một số nguyên nhân bên ngoài hoặc các cuộc khủng hoảng, chứ không phải là do hành động của chính quyền tại quốc gia đó.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.