Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Spot Currency Market

Spot Currency Market - Thị trường hối đoái giao ngay khác với Forex ở chỗ, đây là giao dịch hai bên thực hiện mua, bán một lượng ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay (được thỏa thuận từ trước) và thường được thanh toán trong vòng hai (02) ngày làm việc tiếp theo. Các bên tham gia bao gồm ngân hàng đầu tư và thương mại, các tập đoàn và các công ty bảo hiểm. Thị trường hối đoái giao ngay còn có tên gọi khác là thị trường giao ngay (spot market).

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên