Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Spinning Top

Spinning Top là một dạng mô hình nến, chỉ ra rằng giữa xu hướng "gấu" và "bò" trên thị trường Forex có một điểm cân bằng. Spinning Top thường là nến có thân ngắn và bóng dài, bóng không bao giờ ngắn hơn thân. Ngay cả khi thị trường flat, Spinning Top giúp xác định cuộc đấu tranh giữa những con "bò""gấu" trên thị trường. Có thể nhìn thấy điều này khi có sự trộn lẫn giữa các Spinning Top thân tối và thân trắng.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên