Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Spike

Spike - Báo giá phi thị trường. Là một loại nến Nhật Bản với thân nhỏ và bóng dài, có nghĩa là một báo giá phi thị trường. Spike xuất hiện trong điều kiện khi báo giá tiếp theo khác với báo giá trước đó hoặc có khoảng cách giá. Spike có thể là dấu hiệu đối đấu trên thị trường giữa những người bán và mua hoặc chỉ có thể là một lỗi kỹ thuật. Vì vậy, cần giao dịch cẩn thận khi Spike xuất hiện.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên