Spike

"Spike" là một báo giá lệch đáng kể so với thị trường (báo giá phi thị trường). Ví dụ:

"Spike" là một báo giá lệch đáng kể so với thị trường (báo giá phi thị trường). Ví dụ

"Spike" có những đặc điểm sau:

  • Khoảng cách giá khá lớn.
  • Mức độ phục hồi giá nhanh chóng.
  • Không có bất kỳ biến động giá nào trước khi nó xuất hiện.
  • Không có bất kỳ sự kiện vĩ mô và tin tức doanh nghiệp nào liên quan đến tỷ giá công cụ tại thời điểm đó.

Báo giá phi thị trường thường chuyển đến nhà môi giới từ hệ thống thông tin. Nguyên nhân chính dẫn đến báo giá phi thị trường:

  1. Lỗi kỹ thuật.
  2. Một giao dịch sai sót duy nhất đưa vào hệ thống.

Ví dụ: Một người vào thị trường bằng lệnh bán với giá thấp hơn giá hiện tại (do nhầm lẫn). Một người khác kịp nhìn thấy và mua số lô đấy. Không ai có thể mua với giá như vậy được nữa. Giao dịch đã diễn ra và báo giá được chuyển vào hệ thống thông tin. Báo giá phi thị trường sẽ không được thực hiện trên tài khoản thực. Giả sử bạn kịp thực hiện thành công lệnh này, nhà môi giới sẽ tự động hủy lệnh và "Spike" sẽ bị xóa. Đối với tài khoản ảo, lệnh sẽ không bị hủy.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.