Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Special Drawing Rights

Special Drawing Rights

Special Drawing Rights - Quyền rút vốn đặc biệt. Là phương pháp thanh toán không cần các tác động vật lý và được giới hạn bởi các mục thích hợp trong các tài khoản ngân hàng. Nó được sử dụng bên trong IMF để tăng dự trữ, thực hiện các hoạt động tín dụng, điều chỉnh cán cân thanh toán và bù đắp thâm hụt ngân sách cho các quốc gia nằm trong Quỹ tiền tệ Quốc Tế (IMF). Tỷ giá SDR được tính toán hàng ngày dựa trên tỷ giá của 4 đồng tiền cơ bản.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên