Special Drawing Rights

Special Drawing Rights

Special Drawing Rights - Quyền rút vốn đặc biệt. Là phương pháp thanh toán không cần các tác động vật lý và được giới hạn bởi các mục thích hợp trong các tài khoản ngân hàng. Nó được sử dụng bên trong IMF để tăng dự trữ, thực hiện các hoạt động tín dụng, điều chỉnh cán cân thanh toán và bù đắp thâm hụt ngân sách cho các quốc gia nằm trong Quỹ tiền tệ Quốc Tế (IMF). Tỷ giá SDR được tính toán hàng ngày dựa trên tỷ giá của 4 đồng tiền cơ bản.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.